Już 1 kwietnia zacznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021!

Spis ludności to – jak podaje Encyklopedia PWN – podstawowe badanie i źródło danych z zakresu statystyki ludności, które ma na celu zebranie informacji o jej stanie i strukturze wg ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych, w oznaczonym momencie, na określonym terytorium.

Spisy realizowane są zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych, jak UE i ONZ, co umożliwia dokonywanie porównań międzynarodowych. Zgodnie z Art. 4 Rozporządzenia (WE) Nr 763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9.07.2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań, państwa członkowskie UE zobligowane są do zbierania danych statystycznych. Warto zaznaczyć, że dotacje unijne oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim przyznawane są m.in. w zależności od liczby mieszkańców danego kraju, opracowanej na podstawie spisów ludności.

Spisy powszechne to czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spisy powszechne obejmują całą populację ludności i mieszkań (w przypadku narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań) lub gospodarstw rolnych (w przypadku powszechnego spisu rolnego). Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.

W ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zostaną zebrane następujące dane:

  1. Charakterystyka demograficzna osób, m.in. płeć, wiek, adres zamieszkania, stan cywilny.
  2. Aktywność ekonomiczna osób, m.in. bieżący status aktywności zawodowej, lokalizacja miejsca pracy, zawód wykonywany.
  3. Poziom wykształcenia.
  4. Niepełnosprawność:
  5. Migracje wewnętrzne i zagraniczne, m.in. okres zamieszkania w obecnej miejscowości, miejsce poprzedniego zamieszkania w kraju.
  6. Charakterystyka etniczno-kulturowa.
  7. Gospodarstwa domowe i rodziny.
  8. Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki), m.in. rodzaj pomieszczeń mieszkalnych, stan zamieszkania mieszkania, liczba osób w mieszkaniu, powierzchnia użytkowa mieszkania.

Kiedy można się spisać?
Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.

Jak można się spisać?
Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego.

Czy muszę się spisać?
Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Masz jeszcze jakieś pytania?
Specjalnie dla Ciebie od 15 marca uruchomimy dedykowaną infolinię spisową: 22 279 99 99

Więcej informacji o NARODOWYM SPISIE POWSZECHNYM 2021
NA STRONIE:

www.spis.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.