Jednak garść informacji na temat przygotowania gminy do sezonu udało nam się znaleźć podczas transmisji z sesji XXXV rady miejskiej Trzebiatowa, która odbyła się dnia 24/06/2021.

Przykro jednak, że takie informacje trzeba wyszukiwać i wyłuskiwać w ten sposób. Bardzo brakuje spotkań Pana Burmistrza z branżą turystyczną i to minimum dwóch w roku. Jedno powinno się odbywać na jesieni, aby móc podsumować sezon i wymienić się spostrzeżeniami na temat tego co powinno być poprawione itd. Natomiast drugie spotkanie winno odbywać się najdalej w pierwszej połowie kwietnia i być poświęcone stanowi przygotowań do kolejnego sezonu. W końcu branża turystyczna jest głównym źródłem dochodów gminy, a jej złożoność i wieloaspektowość wymaga współpracy i koordynacji wielu podmiotów. Brak takich spotkań przyczynia się do wielu niepotrzebnych zgrzytów i problemów, które rzutują mocno na wizerunek gminy wśród gości odwiedzających jej teren.

Rozumiemy, że epidemia uniemożliwia w ostatnich dwóch latach takie spotkania, ale przed epidemią też nie należały one do dobrej praktyki. Trochę rozumiemy sytuację Pana Burmistrza Józefa Domańskiego, bo nikt nie lubi stawać w ogniu uwag, pretensji i problemów. Jednakże warto sobie uzmysłowić, że nikt nie chce personalnie atakować Pana Burmistrza, a jedynie przedstawić swój punkt widzenia, przekazać swoje uwagi lub przedstawić swoją propozycję, albo pomysł, a robi to z troski o swoją małą ojczyznę i dobro nas wszystkich.

Branża turystyczna z niecierpliwością czeka, kiedy w napiętym kalendarzu Pana Burmistrza pokażą się te dwa stałe punkty, czyli spotkanie podsumowujące sezon i przedstawiające stan przygotowań do kolejnego sezonu. Niech te spotkania staną się agorą wymiany myśli, koncepcji i spostrzeżeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.